Hedefler

Çalışmalar öncelikle gıda, enerji, yetiştiricilik ve makineleşme biçiminde üç ayrı başlık altında yürütülecektir. bu başlıklar altında görev üstlenecek personel kendini hergün yenileyen, araştırmacı, tasarımcı, öncü, hedef odaklı, yabancı dil bilgileri üst seviyede kişilerden oluşacaktır. Merkezimiz ilgili olduğu konularda dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edecek, her zaman katkı ve öneri sunabilecek hazırlıkta olacaktır. Bölgemizde ve ülkemizde yapılan proje faaliyetlerinde öncülük eden, ulusal ve uluslararası camia ile ilişki ve işbirliğini geliştirmiş örnek gösterilen saygın ve etkin bir araştırma ve geliştirme merkezi haline getirmektir. Merkezimizin kısa ve orta vadede ivedilikle enstitü haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir.