Çalışma Başlıkları ve Grupları

1. Fındık içi (gıda)
2. Fındık Atıkları (kabuk, züruf vb.)
2.1. Atıklardan Tıbbi Aromatik Özelliklerde Materyal Üretilmesi
2.2. Enerji Üretimi
3. Fındık Ziraati (yetiştiricilik ve makineleşme)