Çalışma Yöntemleri

GİFAM Çalışma Yöntemleri

 

Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerinin her biri üzerinden yılda en az bir BAP, bir Tübitak projesi yapılması hedeflenmektedir. Bu ekibin proje hazırlamakta uzmanlaşması hızla sağlanmaya çalışılacaktır. Çalışma ekibinin diğer üyeleride bu çalışmalarda araştırmacı veya danışman olarak görevlendirilmesi düşünülmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak proje üretilirken de aynı yöntemler uygulanacaktır. 

 

Giresun Üniversitesi

Fındık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü